Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
15-107 Osobní vozidla 04.05.2015
15-053 Trvanlivé mléko, jeho pořízení a ochraňování 22.04.2015
15-054 Zahuštěné mléko, jeho pořízení a ochraňování 16.04.2015
15-044 Vzdělávání v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 16.04.2015
15-006 Nafta motorová Arktic 2 nákup 6 000 m³ 03.04.2015
15-116 Poukázky na stravování 24.03.2015
15-018 Rozvoj IS Krizkom v roce 2015 24.03.2015
15-125 Kontejnerový přívěs 11.03.2015
15-081 Heřmanův Městec - Modernizace technologie odkalování T1-T10 06.03.2015
15-084 Heřmanův Městec – laboratorní přístroje 24.02.2015
15-124 Kontejner pro dálkovou dopravu vody a čerpání z velkých hloubek 19.02.2015
15-001 Revize a opravy železničních kotlových vozů a lokotraktorů 23.01.2015
Dodatek na poskytování služeb nezbytných pro zabezpečení provozu informačního systému Krizkom v letech 2014 - 2017 ve dnech pracovního klidu, volna a o státních svátcích 03.11.2014
Silo Blovice-dodávka a instalace dvou chladících zařízení 22.09.2014
Rýže dlouhozrnná loupaná, její pořízení a ochraňování 16.09.2014
Rozvoj informačního systému KRIZKOM 2014 29.08.2014
Kontejner pro nouzové přežití 07.08.2014
Maso zmrazené, jeho pořízení a ochraňování 04.08.2014
Petrolej letecký JET A1 – nákup 40 000 m3 do nouzových zásob 21.05.2014
Přilba protiúderová s ochranou maskou 21.03.2014
Zajištění poskytovatele služby prodloužení platnosti podpory (maintenance) licencovaného SW Správy 11.02.2014
Přenosný rámový (portálový) gama monitor 10.02.2014
Čerpací souprava s kalovým čerpadlem 07.02.2014
Mobilní protipovodňová stěna 07.02.2014
Sací bagr 07.02.2014
‹‹  1 2 3 4 5  ››