Veřejné zakázky Správy státních hmotných rezerv

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa státních hmotných rezerv
IČO: 48133990
ID profilu zadavatele ve VVZ: 207860
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.gemin.cz/profil/sprava-statnich-hmotnych-rezerv

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
18-126 Videokonference
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2018 26.10.2018 10:00
18-123 Nákup 20 ks NTB pro učebnu
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2018 24.10.2018 14:00
18-120 Obnova HW - pořízení 3 ks tiskáren A3
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2018 18.10.2018 14:00
18-125 Nákup 500 ks flash disků
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2018 12.10.2018 10:00
18-124 Nákup 50 ks monitorů
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2018 11.10.2018 14:00
všechny zakázky