Předběžné oznámení: Dodatek na poskytování služeb nezbytných pro zabezpečení provozu informačního systému Krizkom v letech 2014 - 2017 ve dnech pracovního klidu, volna a o státních svátcích

Informace o předběžném oznámení

Evidenční číslo ve VVZ: 401021
Datum odeslání: 31.10.2014
Datum uveřejnění: 03.11.2014

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika-Správa státních hmotných rezerv
  • IČO: 48133990
  • Poštovní adresa:
    Šeříková 616/1
    150 85 Praha 5 Malá Strana
  • Název oddělení: OZAK
stav předběžného oznámení uveřejněný

Formuláře k předběžnému oznámení

URL odkazy

Navazující zadávací řízení