Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 18-120 Obnova HW - pořízení 3 ks tiskáren A3
Odesílatel Eva Dvořáková
Organizace odesílatele Česká republika-Správa státních hmotných rezerv [IČO: 48133990]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2018 16:14:43
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k podání nabídky.


Přílohy
- 18-120 Výzva 3 ks tiskáren A3.docx (13.03 KB)